vrijdag 6 april 2012

Sabine Hagedoren met een zonnig weerbericht op 6 april 2012


Weervrouw Sabine Hagedoren met een zonnig weerbericht op 6 april 2012 in een zomers kleedje. 


Ex-burgemeester mag VRT-weerdienst en Sabine Hagedoren en Frank Deboosere niet meer bestoken met mails.

De Evergemse ex-burgemeester Peter Vereecke krijgt almaar meer tegenwind voor de onheilsboodschappen die hij de wereld instuurt.

Het parket eist een geestesonderzoek en de VRT wil dat hij stopt met het bestoken van weerman Frank Deboosere en weervrouw Sabine Hagedoren.

Peter Vereecke blijft maar actie voeren tegen volgens hem 'onnodige' vaccinaties en de chemostrepen die vliegtuigen in de lucht achterlaten.

Volgens Vereecke het resultaat van duistere machten die ons besproeien met chemische stoffen om ons denken te manipuleren.

Bovendien bestoken Vereecke en zijn medestanders de Vlaamse en federale ministers en gezondheidsdiensten met allerlei (pseudo)wetenschappelijke rapporten en mondiale complottheorieën die op het internet circuleren.

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid vindt dat het nu welletjes is geweest. Omdat Vereecke blijkbaar dokter Geert Top persoonlijk viseert, heeft de overheidsdienst een klacht ingediend bij het Gentse parket.

Dat heeft nu een psychiater en een klinisch psycholoog gevraagd om Vereecke aan een geestesonderzoek te onderwerpen.

'Ik ben helemaal niet gek, maar ik vrees dat die zielendokters via gerichte vragen wel een of andere geestesstoornis zullen vinden', reageert Vereecke.

Ook bij de VRT hebben ze stilaan de buik vol van de vele mails die Vereecke en co in de mailbox van Sabine Hagedoren en de weerdienst droppen.

De juridische dienst heeft Vereecke daarom laten weten dat hij zijn aanhangers niet langer mag oproepen massaal mails te sturen naar weerman Frank Deboosere en weervrouw Sabine Hagedoren.

'Meneer Vereecke verspreidt hun mailadressen(Sabine Hagedoren en Frank Deboosere, red.) onder zijn leden. Hij heeft het recht om campagne te voeren, maar hij mag die niet toespitsen op welbepaalde personen', zegt de VRT-woordvoerder.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten